Es modifica l'ordenança que regula l'aplicació de fems, purins i fertilitzants.
Data Dimarts, 22 de gener a les 20:36:59
Tema medi ambientEls ramaders de l'Estany poden abocar des d'ara fins a 50.000 litres per hectàrea de purins, 20.000 més que en l'ordenança anterior. Aquesta és una de les modificacions que l'Ajuntament ha introduït en la nova ordenança reguladora de l'aplicació de fems, purins i fertilitzants químics, que el consistori ha aprovat definitivament i a la qual no s'hi ha presentat cap al·legació.

A més d'aquest increment d'abocaments de litres per hectàrea, la nova ordenança s'ha adequat a la normativa sobre aquest tema de la Generalitat i s'ha creat un registre que controla els abocaments. També s'ha ampliat el perímetre a l'entorn de l'antic Estany on no es poden fer abocaments, que ha passat a ser de 30 hectàrees.

Segons ha explicat l'alcalde de l'Estany, Salvador Tresserra, l'ordenança millora la que ja funcionava des de feia cinc anys. Les modificacions, explica, tenen com a finalitat introduir mecanismes de control que permetin garantir que no es facin més abocaments dels que estan permesos i evitar així la contaminació de l'aigua. En aquests moments, aquest municipi bagenc s'abasteix d'aigua d'una font que hi ha a la zona de l'antic estany. Per això, en aquesta ordenança s'ha ampliat fins a 30 hectàrees el perímetre a l'entorn d'aquest indret on està prohibit fer-hi abocaments de purins.

L'ordenança només permet abocar fems i purins que generin les explotacions del poble. A més, obliga a cobrir en un termini de 24 hores els purins que es dipositin prop del nucli habitat. Si s'utilitzen com a adob, només es pot fer a una distància mínima de mig quilòmetre del poble i només es poden aplicar de dilluns a dijous, si no són vigílies ni festius.


La modificació de la norma inclou mecanismes de control, com la creació d'un registre d'abocament de purins perquè no se'n facin més dels que el sòl i els conreus poden suportar. Per això, els productors de purins han de demanar autorització prèvia als abocaments amb dos dies d'antelació. Per obtenir l'autorització han d'especificar en quins caps es faran els abocaments, els dies que es faran, quina quantitat es dipositarà i l'explotació de la qual provenen.

L'ordenança estableix també que no es podran sobrepassar abocaments que comportin dipositar 210 quilos de nitrògen per hectàrea i any, tant de fems com de purins. Així mateix està previst que l'Ajuntament sol·liciti una analítica de purins anual per verificar la presència de nitrogen. Els productors hauran de presentar aquestes analítiques entre l'1 i el 31 de setembre.

La normativa estableix també que l'ampliació de granges només s'autoritzarà si hi ha capacitat per absorbir purins i femes procedents de les expotacions. Per això preveu suspendre les noves llicències d'explotació fins que no s'hagi fet un estudi que permeti determinar la disponibilitat de terres per gestionar les dejeccions ramaderes.

Les infraccions de la normativa contemplen sancions que seran d'un mínim de 150 euros per a les infraccions lleus. La quantia es determinarà en cada cas quan es tracti d'infraccions considerades greus i molt greus.

Montserrat Ayala // ACN


Aquest article es de moianès.net, el portal del Moianès i rodalies
https://www.moianes.net

La direcció d'aquesta noticia es:
https://www.moianes.net/modules.php?name=News&file=article&sid=706